Tarieven schooljaar 2022/2023

  • Kennismakingsgesprek: gratis
  • Jeugdhulp: conform jeugdhulpcatalogus*
  • WMO: conform arrangementstarieven
  • Remedial Teaching: € 46,50*
  • Remedial Teaching Plus: € 46,50*
  • Huiswerk begeleiding: € 36,50

 

* Raamovereenkomst gemeentes WBW
VanderWeegenBegeleiding heeft een raamovereenkomst met de gemeentes in West-Brabant West afgesloten voor het jaar 2018-2021. Hiervoor zijn de tarieven conform de Jeugdhulpcatalogus WBW Deel III.

VanderWeegenBegeleiding stelt in overleg met de jeugdprofessional CJG een arrangement op, waaruit de jeugdhulp voor uw kind wordt bekostigd.

* Alle diensten die worden aangeboden door VanderWeegenBegeleiding zijn vrijgesteld van BTW.

 

Indien u een afspraak wilt verzetten of wijzigen, dient u dit minimaal 24 uur vooraf door te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afmeldt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

 

WhatsApp WhatsApp ons