01. Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt er gekeken of de wensen van u en het aanbod van ons, op elkaar kunnen worden afgestemd.

02. Inventariseren gegevens

Bij de start van het begeleidingstraject worden allereerst de benodigde gegevens verzameld om een compleet beeld te vormen voor de juiste begeleiding voor uw kind. Hierbij hanteert Aardig op weg de richtlijnen van de privacywet AVG.

03. Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt het begeleidingstraject geschetst. De beginsituatie en de doelen worden vastgesteld, evenals de begeleidingsvorm. Het plan van aanpak wordt met ouder(s)/verzorger(s) doorgenomen. In geval van jeugdhulp zal er een arrangement opgesteld worden. Na goedkeuring van alle partijen zal de begeleiding van start gaan.

04. Begeleiding

De frequentie en duur van de begeleiding wordt afgestemd op de wensen van ouder(s)/verzorger(s) en jeugdige. De begeleiding vindt plaats in de praktijk, bij u thuis of op de school van uw kind. De afspraken worden in overleg gemaakt.

05. Evaluatie

Tijdens het begeleidingstraject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats, waarin samen met ouder(s)/verzorger(s) wordt gekeken naar het verloop van de begeleiding. Aan het eind van het traject zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

%

kwaliteit

%

professioneel

%

persoonlijk

%

betrouwbaar

Neem contact op

Aardig op weg
Irisstraat 15 (ingang achterom)
4651 NA Steenbergen (NB)

T: 06 – 37562567
E: info@aardigopweg.nl
KVK: 55573355
AGB code: 98100511

Privacy statement

Aardig op weg mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Lees hier ons volledige privacy statement

WhatsApp WhatsApp ons